Vluchtelingen                                         Natuurlijk ! Lesbos

December 2017


Vluchtelingen !  Onze ervaring in de dagelijkse praktijk.


Wij verblijven al jaren voor langere perioden op Lesbos en menen goed op de hoogte te zijn van de situatie ter plekke aangaande de vluchtelingen kwestie.

Allereerst valt ons steeds weer op dat in men in Nederland een ander, vooral negatiever beeld heeft dan de werkelijkheid ter plekke.

Hoe is de situatie momenteel en wat speelt er allemaal ?


- voor de bewoners van Lesbos en die van de andere eilanden die dicht tegen Turkije liggen, was de zogenaamde “vluchtelingendeal”  van maart 2016 met Turkije een welkom besluit.

Op de plaatsen waar de aanlandingen plaatsvonden, dus dicht tegen de Turkse kust, is de rust weer teruggekeerd, zo ook in het straatbeeld van de hoofdstad Mytilini.


- als er nu of in de naaste toekomst toch nog vluchtelingen de oversteek wagen worden zij op zee opgepikt om vervolgens na registratie in een opvangkamp nabij Moria (iets ten noorden van de hoofdstad) hun kansen af te wachten.

Tot ver in 2015 was er absoluut geen structuur in de opvang en wist men feitelijk ook niet wie er zoal binnen kwamen, maar de huidige internationale aanpak heeft voor een enorme reductie van het aantal vluchtelingen gezorgd met bovendien een doelmatigere opvang van diegene die toch nog de oversteek riskeren.

Uiteindelijk werd 2016 weer een mooi jaar voor toerisme doch het bleef erg stil op het eiland, boekingen bleven massaal uit !


- de sociale media hebben o.i helaas bijgedragen aan het negatieve beeld van het eiland door stelselmatig nieuwtjes onder het vergrootglas te leggen en het vervolgens als een hot-issue breed uit te venten.

Een handgemeen in een kamp werd opgeblazen tot massale vechtpartijen,  i.p.v een brandje sprak men van een uitslaande brand met een ontruiming tot gevolg, echter een dag later zagen we dat het bewuste kamp normaal  functioneerde!

Nieuws blijkt big business en het is dringen om in de picture te blijven met als gevolg dat laakbaar nieuws de vrije loop krijgt.

Helaas is dit fenomeen niet te stoppen en de gevolgen, zoals het mijden van het eiland door potentiële toeristen, wordt de bewoners van Lesbos bijna fataal door o.a  forse inkomstendalingen (hotels, eethuisjes, autoverhuur etc).


- de grootte van het eiland

In Nederland heeft men nauwelijks een idee van de grootte van Lesbos, het is bepaald geen klein eiland à la  Terschelling waar iedereen elkaar kent en direct weet wat waar gebeurt.

Bedenk dat Lesbos inclusief de 2 enorme binnenbaaien bijna zo groot is als de provincie Noord Holland met gebergten tot 1000 meter hoog.

Vanuit onze stek naar het vliegveld is al bijvoorbeeld 100 km, ook in onze regio (het zuidwesten) ver van de Turkse kusten was er nimmer sprake van vluchtelingen.

Kortom op het grootste deel van Lesbos  ging en gaat  het leven gewoon door en was de vluchtelingen kwestie oh zo ver van huis!


Concluderend kunnen we stellen dat Lesbos weer op orde is, doch dat de bewoners niet alleen door de Griekse crisis zijn getroffen maar helaas ook door de onfortuinlijke terugval van het toerisme.  

Kom gerust voor een zorgeloze vakantie naar dit mooie eiland met uitgestrekte bossen, olijfgaarden, maanlandschappen  en vooral rust ……juist ver van alle besognes op het wereldtoneel. 

Overtuig jezelf, proef en ervaar het warme welkom van de altijd gastvrije Grieken, geniet van alles wat Griekenland en Lesbos zo bijzonder maakt!


© 2017 natuurlijklesbos

Home.html
     HOMEHome.html